Oddelek za geografijo

Zagovori magistrskih del (junij 2024)

Obveščamo vas, da bosta v mesecu juniju 2024 na Oddelku za geografijo FF UL potekala zagovora magistrskih del:

12. 6. 2024 (sreda), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 12:00 uri, Aleša Premrl
Izkustveno učenje pri pouku družboslovja v osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
prof. dr. Tatjana Resnik Planinc
doc. dr. Tajan Trobec
doc. dr. Mojca Ilc Klun

12. 6. 2024 (sreda), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2
ob 13:00 uri, Jakob Marn
Legokocke kot učni pripomoček pri pouku geografije v osnovni šoli
-----------------------------------------------------
Člani komisije:
doc. dr. Mojca Ilc Klun
prof. dr. Tatjana Resnik Planinc
doc. dr. Tajan Trobec
 

Obvestila

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Jerica Mrak Pestotnik

Oddelek za muzikologijo

Strokovna služba oddelka - uradne ure (1. 8. - 18. 8.)

Oddelek za muzikologijo

Strokovna služba oddelka - uradne ure (29. 7. - 31. 7.)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

INTERNATIONAL STUDENT WELCOME DAY

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

INTERNATIONAL STUDENT WELCOME DAY