Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

PREDAVANJA DR. MIRZE DŽANANOVIĆ

V okviru Erasmus+ učiteljske izmenjave bo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL (Zavetiška 5)

gostoval dr. Mirza Džananović

(Univerza v Zenici, Oddelek za kulturologijo)

Ponedeljek, 27. 11. ob 13.00 (P3): Urbanistička transformacija Zenice za vrijeme socializma/Urbanistična transformacija Zenice v socializmu

Sreda, 29.11. ob 13.00 (P3): Socijalistički novi gradovi – primjer Novi Travnik/Nova socialistična mesta – primer Novi Travnik

Petek, 1.12. ob 10.00 (P3): Pojava ekološkog aktivizma u kasnom socializmu u Bosni i Hercegovini/Pojav okoljskega aktivizma v poznem socializmu v Bosni in Hercegovini

Predavanja bodo v bosanskem jeziku.

Vabljeni in vabljene!

Obvestila

Oddelek za sociologijo

Alumni FF - vabilo

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčna strokovno svetovalna služba, 1. 3. 2024

Oddelek za klasično filologijo

Tajništvo in knjižnica - uradne ure in odprtost 4. in 5. marca

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Urnik knjižnice/ tajništva oddelka med 4. 3. in 8. 3. 2024 bo naslednji: 

Osrednja humanistična knjižnica

Skupaj s pomladjo se prebuja ekosistem odprte znanosti