Oddelek za slovenistiko

Poletno delo na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Center za slovenščino išče nove asistente za poletne prireditve:

  • Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (4.–15. julij)
  • Poletno šolo slovenskega jezika (4.–22. julij)
  • Mladinsko poletno šolo slovenskega jezika (4.–15. julij)

Če bi radi nekaj tednov v juliju preživeli v družbi zanimivih tujcev, ki se bodo pri nas učili slovensko, in ob tem še kaj zaslužili, vas vabimo, da se nam pridružite na naših poletnih prireditvah.

Delo vključuje pomoč pri organizacij in izvedbi prireditev, spremljanje udeležencev pri kulturno-turističnem programu, fotokopiranje, kuhanje kave, pomoč učiteljem, pomoč pri poučevanju …

Če vas tovrstno delo zanima, pošljite življenjepis s svojimi dosedanjimi delovnimi izkušnjami do 27. maja 2022 na jana.ketem@ff.uni-lj.si.

 

Ekipa Centra za slovenščino

Mateja Robida

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poletni urnik knjižnice OEiKA

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Jana Kalin - govorile ure

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

tajništvo - uradne ure (4. do 8. 6. 2022)

Oddelek za zgodovino

ŠTUDIJSKI OBISK: Between Memory and Oblivion, Stara Gradiška 1942-2022

Oddelek za muzikologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure (4.7. - 8.7.)

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure (4. 7. – 8. 7. 2022)

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Študentski svet FF

Razpis za priznanja Študentskega sveta Filozofske fakultete

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (4. 7. – 8. 7. 2022)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Andrej Stopar

Oddelek za slovenistiko

Razpis za priznanja ŠS FF