Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Objava informacije o razpisih delovnih mest v okviru ERC projekta

Za potrebe ERC projekta The roles of the agency of the dead in the lives of individuals in contemporary society / Vloga mrtvih v življenju posameznikov v sodobni družbi (akronim: DEAGENCY) bomo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo predvidoma 1. septembra 2023 odprli 5 delovnih mest: dve doktorski mesti (100% zaposlitev) za raziskavi v Sloveniji, dve postdoktorski mesti (100% zaposlitev) za raziskavi v Bosni in Hercegovini in mesto asistenta projekta (50% zaposlitev). Vsa delovna mesta so predvidena za čas trajanja projekta v obdobju 5 let.

Zainteresirani kandidati in kandidatke naj se javijo Mirjam Mencej po elektronski pošti: mirjam.mencej@ff.uni-lj.si

Preliminarni informativni pogovori za dve doktorski mesti s študenti in študentkami, ki bi jih zanimalo raziskovalno delo v projektu, bodo potekali v petek, 7. aprila 2023. Zainteresirani študenti in študentke naj se javijo po elektronski pošti do 4. aprila 2023. Pogoj za zaposlitev je dokončana magistrska izobrazba iz etnologije in kulturne antropologije, povprečna ocena najmanj 8, ocena zaključne naloge najmanj 8 in znanje angleškega jezika.

Preliminarni informativni pogovori s postdoktorskimi študenti in študentkami ter za delovno mesto asistenta projekta bodo predvidoma potekali v začetku maja 2023; natančnejše informacije o pogojih in datumih bodo objavljene naknadno.

 

Več o projektu:

Namen projekta DEAGENCY je doseči celovito razumevanje vloge mrtvih v življenju posameznikov v sodobni družbi. Namesto da bi izkušnje posameznikov z mrtvimi razumeli zgolj kot izraze »ljudskega verovanja« ali simbole in metafore kulturnih in družbenih problemov in sprememb, bodo mrtvi v projektu obravnavani kot aktivni akterji v odnosih med posamezniki in širšimi družbenimi in kulturnimi procesi. V sklopu projekta bodo raziskovali, kako vplivajo na razmišljanja, vrednote in vedenje posameznikov; kako so vključeni v njihove socialne odnose; in kakšen vpliv imajo na posameznike znotraj širšega družbenega, kulturnega in političnega konteksta. V projektu bo sodelovalo deset raziskovalcev in raziskovalk iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje etnografske raziskave opravljali v Sloveniji, na Madžarskem, Slovaškem in v Bosni in Hercegovini, pri čemer se bodo osredinili na vlogo mrtvih v kontekstu problematične politične preteklosti (množična grobišča); spreminjajoče se religijske krajine (alternativna spiritualna gibanja) in spreminjajočih se socialnih odnosov (družinski in medsosedski odnosi v ruralnem okolju).

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Osvetlitev delovnega mesta za en dan - možnosti za študente

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Odprtost knjižnice (1.6.-30.9.2023)

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Študentsko delo na Pedagoškem inštitutu

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Andrej Stopar

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Anamarija Šporčič

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Lilijana Burcar

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Smiljana Komar

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Govorilne ure v juniju

Oddelek za slovenistiko

Sprememba GU Luka Horjak