Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Objava informacije o razpisih delovnih mest v okviru ERC projekta

Za potrebe ERC projekta The roles of the agency of the dead in the lives of individuals in contemporary society / Vloga mrtvih v življenju posameznikov v sodobni družbi (akronim: DEAGENCY) bomo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo predvidoma 1. septembra 2023 odprli 5 delovnih mest: dve doktorski mesti (100% zaposlitev) za raziskavi v Sloveniji, dve postdoktorski mesti (100% zaposlitev) za raziskavi v Bosni in Hercegovini in mesto asistenta projekta (50% zaposlitev). Vsa delovna mesta so predvidena za čas trajanja projekta v obdobju 5 let.

Zainteresirani kandidati in kandidatke naj se javijo Mirjam Mencej po elektronski pošti: mirjam.mencej@ff.uni-lj.si

Preliminarni informativni pogovori za dve doktorski mesti s študenti in študentkami, ki bi jih zanimalo raziskovalno delo v projektu, bodo potekali v petek, 7. aprila 2023. Zainteresirani študenti in študentke naj se javijo po elektronski pošti do 4. aprila 2023. Pogoj za zaposlitev je dokončana magistrska izobrazba iz etnologije in kulturne antropologije, povprečna ocena najmanj 8, ocena zaključne naloge najmanj 8 in znanje angleškega jezika.

Preliminarni informativni pogovori s postdoktorskimi študenti in študentkami ter za delovno mesto asistenta projekta bodo predvidoma potekali v začetku maja 2023; natančnejše informacije o pogojih in datumih bodo objavljene naknadno.

 

Več o projektu:

Namen projekta DEAGENCY je doseči celovito razumevanje vloge mrtvih v življenju posameznikov v sodobni družbi. Namesto da bi izkušnje posameznikov z mrtvimi razumeli zgolj kot izraze »ljudskega verovanja« ali simbole in metafore kulturnih in družbenih problemov in sprememb, bodo mrtvi v projektu obravnavani kot aktivni akterji v odnosih med posamezniki in širšimi družbenimi in kulturnimi procesi. V sklopu projekta bodo raziskovali, kako vplivajo na razmišljanja, vrednote in vedenje posameznikov; kako so vključeni v njihove socialne odnose; in kakšen vpliv imajo na posameznike znotraj širšega družbenega, kulturnega in političnega konteksta. V projektu bo sodelovalo deset raziskovalcev in raziskovalk iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje etnografske raziskave opravljali v Sloveniji, na Madžarskem, Slovaškem in v Bosni in Hercegovini, pri čemer se bodo osredinili na vlogo mrtvih v kontekstu problematične politične preteklosti (množična grobišča); spreminjajoče se religijske krajine (alternativna spiritualna gibanja) in spreminjajočih se socialnih odnosov (družinski in medsosedski odnosi v ruralnem okolju).

Obvestila

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Jasmina Markič

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Alenka Cedilnik

Oddelek za arheologijo

Prof. dr. Mihael Budja - dodaten izpitni rok 2. 7. 2024

Oddelek za psihologijo

Testni dostop do PsycTherapy do 25. 6. 2024

Oddelek za psihologijo

Knjižnica_e 24. in 25. 6. 2024 ter med poletjem