Oddelek za klasično filologijo

Informacije in navodila za študente - vpis etc.

Za lažjo orientacijo na spletni strani Filozofske fakultete UL in hitrejši dostop do informacij v zvezi z vpisom, napredovanjem, statusi, izbiro izbirnih predmetov ipd. ter do navodil in postopkov v zvezi s tem so študentom v pomoč predvsem naslednje povezave: 

1. stopnja (dodiplomski študij): 

Vpis in napredovanje – 1. stopnja | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

Sprejemni postopek – 1. stopnja | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

Navodila in postopki – 1. stopnja | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

2. stopnja (magistrski študij):

Vpis in napredovanje – 2. stopnja | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

Sprejemni postopek – 2. stopnja | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

Navodila in postopki | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si) 

Oddelčno tajništvo

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Anamarija Šporčič

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Odpoved GU in nadmestni termin

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Pisarna oddelka 11. in 14.12. 2023

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Govorilne ure (Gregorčič)