Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete (marec 2022)

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle nove knjige in revije:

  • Maja Šabec, Tomaž Nabergoj, Igor Maver, Ana Cecilia Prenz Kopušar, Marko Anton Kappus: Slovenski jezuit na koncu Novega sveta (Razprave FF)

Avtorji pričujoče monografije so si prizadevali dopolniti in nadgraditi doslej zbrano gradivo in raziskave o jezuitu Marku Antonu Kappusu z novimi avtentičnimi dokumenti, številnimi podatki in razlagami ter tako čim bolj celostno predstaviti raziskovalcem in drugi strokovni in širši javnosti delovanje Kappusa v kontekstu procesov kristjani­zacije in kolonizacije današnje Mehike, natančneje Sonore in Spodnje Kalifornije. Prevodi besedil, reprodukcije rokopisov in drugih avtentičnih dokumentov ter kritične študije, ki osvetlijo lik slovenskega jezuita iz različnih zornih kotov, odpirajo pogled v razgibano dinamiko družbenozgodovinskih procesov v zahodnem svetu na prehodu iz 17. v 18. stoletje in poskušajo približati njihovo dojemanje s perspektive ljudi, ki so jih sooblikovali.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

  • Danijela Trškan: Raziskovanje didaktike zgodovine (V spomin na dr. Štefana Trojarja ob 90-letnici rojstva)

Dr. Danijela Trškan je od leta 2001 naprej objavljala znanstvene prispevke v različnih slovenskih in tujih znanstvenih revijah o didaktiki zgodovine. Pričujoča publikacija vključuje 23 prispevkov, ki so razdeljeni v pet poglavij in se nanašajo na tri področja raziskovanja didaktike zgodovine: metodiko pouka zgodovine, osnovnošolsko in srednješolsko didaktiko zgodovine in visokošolsko didaktiko zgodovine. Publikacija je nastala v spomin na dr. Štefana Trojarja (19. 9. 1931–29. 10. 2014), zgodovinarja in metodika, ki ga lahko štejemo za začetnika znanstvenega raziskovanja didaktike zgodovine v Republiki Sloveniji, ob njegovi 90-letnici rojstva. Publikacija na eni strani prikazuje razvoj didaktike zgodovine na prehodu iz 20. v 21. stoletje, na drugi strani pa ponuja učiteljem zgodovine, študentom zgodovine in vsem, ki jih zanima didaktika zgodovine, strnjen pregled avtoričinih znanstvenih prispevkov, objavljenih v Zgodovinskem časopisu in Časopisu za zgodovino in narodopisje od leta 2001 do leta 2021.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

  • Acta Linguistica Asiatica, letn. 12, št. 1 (2022)

Revija je prosto dostopna na portalu Revije FF.

Zadnje novice
22. 09. 2023

Jezikovna fotoorientacija na Oddelku za prevajalstvo

Ena od kontrolnih točk na Jezikovni fotoorientaciji je bila v tolmaškem laboratoriju na Oddelku za prevajalstvo.
22. 09. 2023

Priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za prof. dr. Sonjo Pečjak

Prof. dr. Sonja Pečjak
13. 09. 2023

Začela se je 3. konferenca Evropske zveze za azijsko umetnost in arheologijo (EAAA)

Današnje odprtje konference (foto: Janez Zalaznik)