Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:21

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan, doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah, doc. dr. Valič Urša, izr. prof. dr. Bartulović Alenka, izr. prof. dr. Habinc Mateja, izr. prof. dr. Repič Jaka, izr. prof. dr. Simonič Peter, prof. dr. Baskar Bojan, prof. dr. Čebron Lipovec Uršula, prof. dr. Mencej Mirjana, prof. dr. Muršič Rajko

Vsebina

Izdelava magistrskega dela poteka na podlagi intenzivnega samostojnega raziskovalnega dela pod mentorskim vodstvom. Mentor (ali somentor) vodi diplomanta ali diplomantko k izdelavi magistrskega dela, mu ali ji svetuje branje literature ter ga ali jo usmerja v raziskovalnem delu, ki praviloma obsega daljše empirično etnografsko delo na terenu, iskanje in analizo drugih virov ter branje in uporabo relevantne znanstvene literature. Posebno pozornost študent(ka) in mentor posvetita pisanju magistrskega dela, ki se izteče v znanstveno ali strokovno sintezo vsega gradiva. Magistrsko delo obsega od 60 do 100 strani (150-200.000 znakov) in je opremljeno z znanstvenim aparatom. Sklepno dejanje študija je javni zagovor magistrskega dela, ki praviloma poteka v okviru magistrskega seminarja.