Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 17

Vsebina

Magistrsko delo se dela pod mentorskim vodstvom, pri čemer se njegove metode in koncept dela predstavi na seminarskem delu v sklopu predmeta Metodološki seminar za magistrsko delo. Vsebovati mora uvod, delovno hipotezo, metodološki pristop, interpretacijo rezultatov, zaključek in sklep, navedbo uporabljenih virov in literature.