Magistrski seminar

Magistrski seminar

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan, doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah, doc. dr. Valič Urša, izr. prof. dr. Bartulović Alenka, izr. prof. dr. Habinc Mateja, izr. prof. dr. Repič Jaka, prof. dr. Baskar Bojan, prof. dr. Čebron Lipovec Uršula, prof. dr. Mencej Mirjana, prof. dr. Muršič Rajko, prof. dr. Simonič Peter

Študenti po vpisu v prvi letnik magistrskega študija izberejo mentorja/mentorico med pedagoškimi delavci Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo; sočasno izberejo morebitnega somentorja ali zunanjega mentorja. Glede na lastne raziskovalne interese in v dogovoru z mentorjem, študenti določijo temo magistrske naloge in jo do konca 3. semestra ustrezno razvijejo (opredelijo osrednja raziskovalna vprašanja, metode dela, izberejo temeljno literatura, določijo naslov ipd.). Študenti v 3. semestru (najpozneje do 10. januarja tekočega študijskega leta) oddajo popolno in s strani mentorja/mentorjev podpisano dispozicijo magistrske naloge v oddelčnem tajništvu. Dispozicije pregleda tričlanska oddelčna komisija in poda pisne pripombe, ki jih posreduje mentorjem. Do začetka 4. semestra študenti, v kolikor je to potrebno, ustrezno dopolnijo in preoblikujejo dispozicijo. Pravočasno oddana oziroma dopolnjena dispozicija je pogoj za pristop k Magistrskemu seminarju. Magistrski seminar, v katerem sodelujejo vsi študentje in študentke 2. letnika magistrskega študija, poteka v obliki tedenskih skupinskih razprav o posamezni študentski raziskovalni dispoziciji. Razpravo vodita oponentka ali oponent, ki sta se predhodno seznanila z izbrano dispozicijo. Študent ali študentka predstavi raziskovalne načrte (dispozicijo) ter prediskutira raziskovalne strategije in seznam literature z drugimi kolegi in kolegicami ter prisotnimi učitelji. V seminarju lahko nastopajo tudi tuji predavatelji.

V prvi fazi morajo študentje in študentke sami sestaviti seznam temeljne literature s področja, na katerem bodo pisali magistrsko delo. Mentorji predlagajo dodatno branje literature za vsakega posameznega študenta ali študentko posebej.