Literarni magistrski seminar

Literarni magistrski seminar

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jež Andraž, izr. prof. dr. Bjelčevič Aleksander, prof. dr. Hladnik Miran, prof. dr. Pezdirc Bartol Mateja, prof. dr. Zupan Sosič Alojzija

Digitalna humanistika, literarna in gledališka kritika, etika in literatura, interpretacija in primerjava literarnih besedil.
Profesor, ki predava ta predmet glede na svoje literarno področje, ki ga primarno predava in raziskuje, predlaga teme, študentje pa lahko predlagajo tudi svoje teme.
Korpus literarnih besedil za analizo je izbran vsako leto na novo in glede na seminar, ki ga študent izbere.

Temeljna literatura bo predpisana iz slovenistične in tuje znanstvene literature glede na to, kateri programski sklop bo študent izbral.