Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih

Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija, doc. dr. Sevšek Šramel Špela, doc. dr. Šnytová Jana

Predmet obravnava vodilne literarne modele v češki, slovaški in poljski pesniški ustvarjalnosti in literarni teoriji. Osredotoča se na besedila nacionalnega literarnega kanona, njihove razvojne stopnje, smeri in specifike. Izbrani modeli so prikazani v povezavi s specifikami literarnozgodovinskega procesa v posameznih narodnih književnostih. Seminarske vaje se na podlagi obravnavanih teoretskih izhodišč posvečajo celoviti analizi poetike pesniškega dela izbranega avtorja oz. avtorice 20. stoletja, npr. slovaškega pesnika Miroslava Valka oz. Nobelovih nagrajencev Jaroslava Seiferta in Wisławe Szymborske.

Nesrečno srečni. Antologija češke poezije druge polovice 20. stoletja. Šnytová, Jana (ur.) Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2012. COBISS.SI-ID 262881024
Červenka, Miroslav: Večerna šola stihoslovja. Ljubljana: Škuc, FF 1988. COBISS.SI-ID 7410944
Sládek, Ondrěj: The metamorphoses of Prague school structural poetics. Muenchen: Lincom, 2015. COBISS.SI-ID 57644130
Sládek, Ondřej: Slovník literárněvědného strukturalismu A-Ž. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR ; Brno : Host, 2018. COBIS:SI ID 303340288
Slovník novější literární teorie. Ur. Richard Müller a Pavel Šidák. Praha 2012. Javno dostopno na spletu: https://service.ucl.cas.cz/edicee/images/data/prirucky/obsah/Slovn%C3%A…
Milčák Peter, Milčák Marián. (ur.), Ako sa číta báseň. (Dvadsaťsedem autorských interpretácií). Levoča 2013, 7–17, 21–93. COBISS.SI-ID 55997538
Sto let slovaške književnosti, antologija. Chrobaková, S., Rozman A. (ur.). Ljubljana-Bratislava 2000. COBISS.SI-ID 13392226
Dotik duha: antologija poljske poezije 20. stoletja. Izbor in prev.: Katarina Šalamun-Biedrzycka. Ljubljana: Logos, 2009. COBISS.SI-ID - 247030272
Ingarden, Roman: Literarna umetnina. Ljubljana: Založba Škuc, 1987. COBISS.SI-ID 23161600
Balcerzan, Edward: Poezja polska w latach 1939–1965. Warszawa, 1988. COBISS.SI-ID 13834338
Słownik terminów literackich. Ur. J. Sławiński. Ossolineum, 1998. COBISS.SI-ID 8783202
Burkot Stanisław: Literatura polska 1939–2009. Warszawa: PWN, 2014. COBISS.SI-ID 43403523
Storia, letteratura, lingua. A cura di Andrea Trovesi. Milano, 2007. 81–10. COBISS.SI-ID 36374882