Literarna teorija

Literarna teorija

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javornik Miha

Vsebina

Predstavitev razvoja ruske literarne vede poteka v več sklopih: predhodno so zarisani temelji, ki osvetljujejo družbeno-kulturni položaj, ki pogojuje nastanek poetološke obravnave literarnega teksta. Temu orisu sledi predstavitev dveh osrednjih poetik, kot ju ob koncu 19. stoletja oblikujeta A. N. Veselovski in A. A. Potebnja ter z njima začrtata smernice znanstveno eksaktnejšemu proučevanju literature. Tovrstno proučevanje razvija ruska formalistična šola (?????), ki pa se v evoluciji literarnovednih razmišljanj premakne od mehanicistično znanstvene obravnave (literatura kot vsota postopkov) k razmišljanju o spremenljivosti in dogovornosti literarnega znaka v sovisnosti od t. i. 'zunajliterarnih nizov'. To – v bistvu funkcijsko – opazovanje spremenljivosti literarnih dejstev je v nadaljevanju postavljeno v kontekst t. i. sociološke ter psihološke poetike, ki ju ob upoštevanju, a hkrati kritiki formalističnih razmišljanj, razvijata M. Bahtin in L. Vigotski.
Sklepna razmišljanja o ruski literarnovedni evoluciji v obravnavanem obdobju imajo namen ustvariti jasna izhodišča, ki ponudijo pot k razumevanju strukturalističnih, semiotskih pogledov ter opozarjajo na značilnosti sodobnejših (poststrukturalističnih) opazovanj literature (npr. teorije medbesedilnosti, dekonstrukcije ipd.). Posebno pozornost namenjamo ruski semiotski šoli.