Jezikovne zmožnosti

Jezikovne zmožnosti

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sokolov Cvetka, lekt. dr. Rot Gabrovec Veronika

Bralno razumevanje:
Razumevanje avtentičnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti;
Višje taksonomske spretnosti branja: analiza, evalvacija, inferenca.
Poglobljeno razumevanje procesa branja, samorefleksija lastne bralne zmožnosti, pomen branja v doživljenjskem izobraževanju;
Branje strokovnih besedil in izdelava študijskih zapiskov;
Branje, analiza in evalvacija proznega dela.
Pisna zmožnost:
Prepričevalni sestavek: poglobitev;
Raziskovalni sestavek; uporaba virov;
Izdelava besedil z računalnikom;
Slušno razumevanje:
Razumevanje, analiza in evalvacija poljudnih in strokovnih slušnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti;
Povzemanje slušnih besedil;
Aktivno poslušanje in interakcija;
Govorna zmožnost:
Spretnosti tekočega podajanja spontanega in pripravljenega besedila;
Obvladovanje različnih registrov;
Izvedba učne ure na podlagi iztočnice;
Formalna debata, priprava dramatizacije.

Poljudna in strokovna besedila (multimedijski viri) po izboru učitelja in študentov; prozno delo (književno ali dokumentarno) za obvezno branje (po izbiri).
DODATNA LITERATURA:
Axelrod, R.B., C.R. Cooper. 2013. The St. Martin's Guide to Writing. 10.izd. Boston in New York: Bedford in St. Martin's.
Dummett, P., H. Stephenson, L. Lansford. 2017. Keynote: TED Talks. Proficient. Student’s Book. Australia, UK, US: National Geographic Learning.
Koda, K. 2005. Insights into Second Language Reading. A Cross Linguistic Approach. Cambridge: Cambridge University Press. Izbrana poglavja.
MacAndrew, R; R. Martinez. 2001. Taboos and Issues. Boston: Thomson Heinle.
McDonald, D. 1983. The Language of Argument. 4.izd. New York: Harper & Row.
Salmon, Merrilee. 2013. Introduction to Logic and Critical Thinking. 6. izd. Wadsworth: Cengage Learning.