Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje (ŠPIK-Š)

Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje (ŠPIK-Š) 

Namen smeri programa: 

Smer programa je namenjena učiteljem, ki nameravajo delati ali že delajo v šolskih knjižnicah, to je knjižnicah osnovnih, srednjih in strokovnih šol, glasbenih šol, zavodov za usposabljanje mladine in dijaških domov. 

Cilji smeri programa: 

Cilj smeri programa je, da udeležence seznani z delom v šolski knjižnici in jih pripravi za delovna opravila v njih. Smer programa ne usposobi za izvajanje predmeta Informacijsko opismenjevanje, za katera je po veljavnih predpisih potrebna izobrazba druge stopnje iz bibliotekarstva. 

Vpisni pogoj: 

V smer programa se lahko vpiše, kdor ima izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje oziroma izobrazbo pridobljeno po študijskem programu, po katerem se pridobi izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, in izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o stopnji in smeri izobrazbe za učitelja oz. svetovalnega delavca v vzgoji in izobraževanju. Pod enakimi pogoji se lahko vpisujejo tudi udeleženci, ki so končali izobraževanje v tujini. 

Prednost pri vpisu imajo kandidati z opravljenim strokovnim izpitom s področja vzgoje in izobraževanja. Če je teh kandidatov več kot je razpisanih mest, se upošteva kriterij daljše dobe zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja (v šolski knjižnici). 
 
Več informacij najdete v Predstavitvenem zborniku smeri študijskega programa Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje (ŠPIK-Š) 

Informativni dnevi običajno potekajo v mesecu septembru. Aktualne informacije in obrazce najdete na spletni strani Centra za pedagoško izobraževanje