Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B)

Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B) 

Namen smeri programa: 

Smer programa je namenjena kandidatom za bibliotekarski izpit za bibliotekarja, ki glede na določbe Zakona o knjižničarstvu nimajo ustrezne smeri izobrazbe in morajo zato pred opravljanjem bibliotekarskega izpita opraviti študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva. 

Cilji smeri programa: 

Temeljni cilj nove smeri je, da slušatelje, ki nimajo pridobljene izobrazbe s področja bibliotekarstva, seznani z delom v knjižnici, jih usposobi za osnovne knjižnične naloge in jih pripravi za opravljanje bibliotekarskega izpita. 

Vpisni pogoj: 

V smer programa se lahko vpiše, kdor ima izobrazbo pridobljeno po študijskem programu prve ali druge stopnje oziroma izobrazbo pridobljeno po študijskem programu, po katerem se pridobi izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve ali druge stopnje. Pod enakimi pogoji se lahko vpisujejo tudi udeleženci, ki so končali izobraževanje v tujini. 

Prednost pri vpisu v smer študijskega programa Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B) imajo kandidati, ki imajo daljše delovne izkušnje z delom v knjižnici. 

Več informacij najdete v Predstavitvenem zborniku smeri študijskega programa Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B)

Aktualne informacije in obrazce najdete na spletni strani Centra za pedagoško izobraževanje