Izbrana poglavja iz psiholingvistike in nevrolingvistike

Izbrana poglavja iz psiholingvistike in nevrolingvistike

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Manouilidou Christina

Vsebina

1. Leksikalni dostop in procesiranje morfološko kompleksnih besed
2. Procesiranje izpeljank in psevdobesed
3. Procesiranje zloženk
4. Tehnike slikanja možganov in morfološko procesiranje (EEG in MEG)
5. Nevroanatomski korelati pri morfološkem procesiranju
6. Jezikovne okvare na morfološki ravnini
7. Primarna progresivna afazija in leksikalno procesiranje
8. Pregled nevrolingvističnih raziskav na rojenih govorcih slovenščine