Izbrana poglavja iz grške književnosti - seminar 1

Izbrana poglavja iz grške književnosti - seminar 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko

Seminar je posvečen branju izbranega besedila iz kateregakoli obdobja antične grške književnosti. Uvaja v metode filološke interpretacije in samostojno reševanje interpretacijskih problemov.

Obvezna:
- M. Marinčič, Grška književnost arhaične dobe. Zgodovinski, problemski in bibliografski uvod, Ljubljana: Filozofska fakulteta 2004, 210 str.
- S. Said, M. Trédé, Short History of Greek Literature, London 1999, 218 str.

Eden od dveh navedenih priročnikov po izbiri:
- A. Lesky, Geschichte der griechischen Literatur, Bern 31971, 974 str. (hrvaški prevod 2001)
- P. E. Easterling, B. M. W. Knox (ur.), The Cambridge History of Classical Literature, 1: Greek Literature, Cambridge 1985, 960 str.

Specialna študijska literatura k posameznemu avtorju bo predpisana sproti.