Vizualna antropologija

Vizualna antropologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah

V prvem letniku je predmet zastavljen predvsem kot metodološki predmet, ki študente seznanja z nekaterimi pristopi, ki jih omogoča široko polje vizualne antropologije.
Predmet se osredotoča na rabo fotografije, filma, videa in risbe v etnografskih raziskavah, za dokumentacijo in kot sredstvo prezentacije. Ponudi vpogled v druge oblike vizualnega v kulturi (na primer grafitov), in v rabo vizualnega na družbenih omrežjih. Omeni tudi rabo vizualnega v muzejih in nekatere možnosti digitalnih aplikacij. Ob tem na posameznih izbranih primerih poda vpogled v razvoj vizualne antropologije (etngrafskega filma, fotografije od kolonializma do participacije, staroselske medije) v svetu in v Sloveniji. Predstavitev podobnosti in razlike med etnografskim pristopom k snemanju in filmu in drugimi dokumentarnimi pristopi, vključno s tv reportažo. Študente opremi z etičnimi smernicami pri rabi vizualnih orodij.
Vaje dopolnjujejo predavanja in so izrazito praktično usmerjene, večino vaj se izvede na samih vajah, v učilnici ali na terenu. Študentka se uči tehničnih in likovnih osnov fotografiranja z digitalnim fotoaparatom. Nauči se uporabiti androidni telefon kot osnovni pripomoček za vizualne in zvočne beležke in zbiranje gradiva na terenu. Uči se urejati, razvrščati in popisati fotografije. Spozna, kako najdene in arhivske fotografije uporabljati v pogovoru in kako se lotiti participatorne fotografije. Nauči se osnov rabe fotografije v prezentaciji, v besedilu ali kot fotozgodbo. Preizkusi rabo risbe za dokumentacijo in kot beležko, po želji tudi kot prezentacijo. Preizkusi rabo telefona za posnetke v raziskavi. Reflektira rabo fotografij in videa na socialnih omrežjih, uporabi izbrana socialna omrežja za objavo lasnega materiala. Ob tem upošteva etične semernice. V okviru dostopnosti, spoznava vizualni vidik, katere od digitalnih aplikacij (npr. dodajanje informacij zemljevidom).

Temeljna literatura za predavanja:
1. Pink, Sarah, 2013, Doing Visual Ethnography: Images, Media and representation in research. London, Oaks, New Delhi: Sage. (izbrana poglavja) [COBISS.SI-ID – 55208034]
2. Turk Niskač, Barbara, 2012, Predšolski otroci kot soudeleženci v raziskavi. Pristop vizualne antropologije. Časopis za kritiko znanost 40 (249): 33-44. [COBISS.SI-ID – 672783]; URN:NBN:SI:DOC-GPUNEPBA
3. Edwards, Elisabeth, 1992, Introduction. V: Edwards, Elisabeth (ur.) Anthropology and Photography 1860-1920. [COBISS.SI-ID – 7275106]
4. Rouch, Jean: The Camera and Man. V: Paul Hockings (ur.) Principles of Visual Anthropology. Berlin, New York: W. de Gruyter: 79-99. [COBISS.SI-ID - 38995969]
5. Mead, Margaret 2003 (1974), Visual Anthropology in a Discipline of Words.(3-13) [COBISS.SI-ID - 38995969]
6. Križnar, Naško, 1996, Vizualne raziskave v etnologiji, Ljubljana: ZRC SAZU (po izbiri, glede predavanj informacije o Niku Kuretu in Matiji Murku). [COBISS.SI-ID – 61127424]
7. Lunaček, Sarah, 2015, Spekter vizualne antropologije v Sloveniji. V: Vizualna Antropologija. Osebne izkušnje in institucionalni vidiki. Ljubljana Založba ZRC SAZU. Str.: 73-97. [COBISS.SI-ID – 278228224]
8. Loizos, Peter, 1994 (1993), Innovation in Ethnographic Film. From Innocence to Self-Consciousness, 1955-1985. Manchester: Manchester University Press. (izbrana poglavja) [COBISS.SI-ID – 11149]
9. Velikonja, Mitja, 2008, Politika zidov. Časopis za kritiko znanosti 36 (231/232): 25-32. COBISS.SI-ID - 27401309 URN:NBN:SI:doc-UFQ6Z8TM

Temeljna literatura za vaje:
1. Pink, Sarah, 2013, Doing Visual Ethnography: Images, Media and representation in research. London, Oaks, New Delhi: Sage. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID – 55208034
2. Podjed, Dan, 2019. Videni: Zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo. Ljubljana: Založba ZRC. COBISS.SI-ID - 299026944