Terminologija

Terminologija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vrbinc Marjeta

Študenti se pri predmetu Terminologija seznanijo z razvojem terminologije, z osnovnimi pojmi terminologije, s pomenom mednarodnih standardov in s terminologija kot interdisciplinarno vedo. Poleg tega je poudarek na terminologiji v praksi (terminografija), vrstah terminoloških slovarjev, elementih geselskega opisa, na računalništvu in terminološki metodologiji in praksi, terminoloških bazah podatkov, terminologiji in standardizaciji ter vlogi terminologov pri nudenju jezikovnih storitev.

- Cabre, M. Theresa 2001. Terminology. Theory and Practice. John Benjamins.
- Temmerman, Rita 2000. Towards new ways of terminology description: the sociocognitive approach. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins.
- Wright, Sue Ellen, Budin, Gerhard, eds. 1997. Handbook of terminology management. Volumes 1 and 2. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins.
- Fuertes-Olivera, Pedro Antonio, Arribas-Bano, Ascensión 2008. Pedagogical specialised lexicography: the representation of meaning in English and Spanish business dictionaries. Amsterdam, Philadelphia: J. Benjamins.