Seminar iz obče zgodovine zgodnjega novega veka

Seminar iz obče zgodovine zgodnjega novega veka

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štuhec Marko

Vsebina

Izbrane teme se iz leta v leto spreminjajo in so odvisne od njihove pedagoške in znanstven relevantnosti. Izbrane teme so, denimo, vzroki za reformacijo, tipologija stikov med Evropo in neevropskimi svetovi, agrarne strukture v Evropi v 16. in 17. stoletju, kulturna zgodovina kretenj v zgodnjem novem veku, vedenje pri mizi od 15. do 18. stoletja ipd.