Prevajanje iz slovenščine v francoščino

Prevajanje iz slovenščine v francoščino

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vaupot Sonia

Vsebina

Predmet obsega prevajanje splošnih besedil in reševanje prevajalskih problemov na
skladenjski, besedilni, slogovni in slovarski ravni. Kontrastivna obravnava izbranih
besedilnih vrst (članki, poslovna pisma, spletna besedila) v slovenskem in francoskem jeziku na prej omenjenih jezikovnih ravneh bo potekala v povezavi z besedilnimi konvencijami in normami, ki veljajo v posameznem jeziku.

Obravnavani bodo tudi naslednji najpogostejši prevajalski problemi, kot so:
- Prevajanje pogostih kolokacij
- Kontrastivna in primerjalna analizaskladnje in besednega reda
- Primerjalna analiza elementovvezljivosti
- Registri in stopnje formalnosti.