Novogrška književnost in civilizacija I

Novogrška književnost in civilizacija I

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kavčič Jerneja

Vsebina

Predmet se deli na dva vsebinska sklopa:
1. grška književnost in kultura v otomanskem obdobju:
- politične in gospodarske razmere; vplivi otomanskega obdobja na kulturo vsakdanjega življenja
- izobrazba, inteligenca in usoda antično-bizantinske tradicije
- ljudsko pesništvo in literarno ustvarjanje v času otomanske vladavine; književnost in kultura renesančne Krete
- Grčija in zahodnoevropski politični in kulturni tokovi v času otomanske vladavine; grško razsvetljenstvo
- osvobodilno gibanje in konec otomanske vladavine na grških tleh
2. grška književnost in kultura od nastanke sodobne grške države do konca 19. st.:
- nastanek moderne grške države; gospodarske in kulturne razmere v Grčiji 19. st. in njihov vpliv na literarno ustvarjanje; jezikovno vprašanje in odnos do dediščine stare Grčije in Bizanca
- literarno ustvarjanje 19. st.: jonska šola in D. Solomos, A. Kalvos in A. Valariotis; general Makrigiannis; stara atenska šola in grška romantika; nova atenska šola in K. Palamas