Literarna teorija

Literarna teorija

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Vsebina

Predmet uvaja študenta v najznačilnejše literarne teorije 20. stoletja (formalizem, strukturalizem, Bahtinovo teorijo, hermenevtiko, recepcijsko estetiko) in njihove metode branja književnega besedila. Posebej so poudarjeni predstavniki literarne teorije in lit. kritike v Italiji (Gramsci, Contini, Eco).