Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 1-2

Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 1-2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Pivk Darija

Vsebina

Obdelava osnovnih konverzacijskih tem v zimskem semestru: základné oslovenia, pozdravy a kontaktové situácie, rodina, cesta do zahraničia, v poletnem semestru doprava a cestovanie ubytovanie, stravovanie, mesto. Slovnica: v zimskem semestru osnove slovaškega jezika, razlike med slovaškim in slovenskim glasovnim sestavom, osnovna načela slovaškega pravopisa, sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini (imenovalnik, tožilnik, orodnik), spreganje glagolov v sedanjem času; v poletnem semestru sklanjanje samostalnikov, pridevnikov in zaimkov v ostalih sklonih v ednini, spreganje glagolov v preteklem in prihodnjem času in razvrščanje po skupinah, stopnjevanje pridevnikov, spoznavanje trde in mehke pridevniške sklanjatve, predlogi in vezava s posameznimi skloni.