Klasična arheologija - izbrana poglavja

Klasična arheologija - izbrana poglavja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zanier Katharina

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo.

Razvoj mest, mestnih funkcij in institucij realiziranih v arhitekturi (javno/privatno, sveto/profano), mesta mrtvih in njihove vloge v vsakdanjem življenju, proizvodnja podob, njihove funkcije in sistem njihovega jezika. Tehnike gradnje in oblikovanja v različnih materialih.

Susan E. ALCOCK, Robin OSBORNE, Classical Archaeology (second edition), Oxford 2012. COBISS.SI-ID - 56818274
Clemente MARCONE (ur.), The Oxford Handbook of Greek and Roman Art and Architecture, New York 2015. COBISS.SI-ID - 63144290
Ranuccio BIANCHI BANDINELLI, Mario TORELLI, L'arte dell'antichita classica. Etruria-Roma, Torino, 2006. COBISS ID=165853699
Fred S. KLEINER, A History of Roman Art (second edition), Boston 2018. COBISS.SI-ID - 68629858
Ranuccio BIANCHI BANDINELLI, Od helenizma do srednjega veka, Ljubljana 1990 (Studia humanitatis). COBISS.SI-ID - 20167168
Frank SEAR, Roman Architecture, London 1989. COBISS.SI-ID - 44698466
Bojan DJURIĆ, Mitološki prizori na noriških in panonskih sepulkralnih spomenikih. – Keria 14, 2012, str. 41–54. COBISS.SI-ID - 99551488
Vitruvij, O arhitekturi, Ljubljana 2009 (prevod Fedja Košir). COBISS.SI-ID - 247170048
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), I-, Zürich-München1981-. COBISS.SI-ID - 30770432

OPOMBA
Navedena besedila so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko, zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine oz. predloge učitelja. Velik delež predstavlja slikovno gradivo.