Klasična arheologija 2

Klasična arheologija 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zanier Katharina

Antične (rimska, etruščanska) kulture od nastanka protozgodovinskih družb Apeninskega polotoka v povezavah s kulturami Sredozemlja, preko mesta Rima, rimske republike in rimskega imperija kot tedanje oikumene in izhodišča bizantinske srednjeveške družbe na eni ter zahodnoevropskih družb na drugi strani. Geografija rimskega sveta. Prazgodovinske osnove rimske kulture in umetnosti, grška, feničanska, etruščanska in medioitalska kultura in umetnost ter dvojni vpliv helenizma na kulturo in umetnost rimske republike. Rimski urbanizem, arhitektura in tehnike gradnje – mesta, grobišča, inženirska arhitektura. Historična topografija (Rim). Rimski portret, propagandna umetnost in sarkofagi – razvoj in ideološka izhodišča, ikonografija. Rimske osnove zgodnjekrščanske umetnosti in umetnosti Bizanca ter karolinške Evrope.

Susan E. ALCOCK, Robin OSBORNE, Classical Archaeology (second edition), Oxford 2012. COBISS.SI-ID - 56818274
Clemente MARCONE (ur.), The Oxford Handbook of Greek and Roman Art and Architecture, New York 2015. COBISS.SI-ID - 63144290
Ranuccio BIANCHI BANDINELLI, Mario TORELLI, L'arte dell'antichita classica. Etruria-Roma, Torino, 2006. COBISS ID=165853699
Fred S. KLEINER, A History of Roman Art (second edition), Boston 2018. COBISS.SI-ID - 68629858
Ranuccio BIANCHI BANDINELLI, Od helenizma do srednjega veka, Ljubljana 1990 (Studia humanitatis). COBISS.SI-ID - 20167168
Frank SEAR, Roman Architecture, London 1989. COBISS.SI-ID - 44698466
Bojan DJURIĆ, Mitološki prizori na noriških in panonskih sepulkralnih spomenikih. – Keria 14, 2012, str. 41–54. COBISS.SI-ID - 99551488
Vitruvij, O arhitekturi, Ljubljana 2009 (prevod Fedja Košir). COBISS.SI-ID - 247170048
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), I-, Zürich-München1981-. COBISS.SI-ID - 30770432

OPOMBA
Navedena besedila so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko, zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine oz. predloge učitelja. Velik delež predstavlja slikovno gradivo.