Klasična arheologija 1

Klasična arheologija 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zanier Katharina

Vsebina

Antična (grška, egejska in bližnjevzhodna) kultura od propada mikenske kulture do konca helenističnih držav. Posebej sta uvodoma obravnavani kretska in mikenska kultura v kontekstu kultur vzhodnega Sredozemlja. Zadnja velika migracija grških plemen v stoletjih propada palačne kulture in nastanek kulture polisa. Geografija grškega sveta. Hoplitska revolucija arhaike, kolonizacija in glavni pojavi na področju urbanizma in arhitekture (mesta, grobišča, svetišča, arhitekturni redi), kiparstva in slikarstva. Bogovi in heroji, osnove ikonografije. Klasično obdobje z vodilno vlogo Aten in politično konkurenco Sparte do nastopa Makedoncev ter helenistično obdobje nove politične ureditve in teritorialnih držav z velikimi kulturnimi in umetnostnimi središči- historična topografija (Atene). Novosti na področju urbanizma (funkcionalni in monumentalni urbanizem), arhitekturnih zasnov, kiparskih šol in delavnic ter velikega iluzionističnega slikarstva.