Intertekstualnost v italijanski književnosti 2

Intertekstualnost v italijanski književnosti 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Vsebina

Predmet je namenjen analiziranju intertekstualnih razmerij med italijanskimi in drugimi knjižnimi besedili na primeru dveh mitov: mita o Argonavtih in mita o Orfeju. Obravnava antične vire obeh mitov in njune resemantizacije v izboru italijanskih književnih besedil od renesanse do 21. stoletja. Predmet poglobi študentovo razumevanje intertekstualnosti in poznavanje njenih oblik.