Grški jezik v srednjem in novem veku

Grški jezik v srednjem in novem veku

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kavčič Jerneja

Vsebina

Predmet je zasnovan kot seminar in se posveča interpretaciji izbranega besedila iz obdobja od začetka bizantinske dobe dalje. Obravnavajo se besedila, napisana v ljudski grščini ali v visokem jeziku, ki se zgleduje po stari grščini. V tem okviru se študenti seznanijo s temeljnimi problemi, povezanimi z razvojem grškega jezika od konca antike do danes (temeljne spremembe in razlike med staro, bizantinsko in novo grščino; diglosija v bizantinski dobi in nastanek ljudske književnosti; jezikovno vprašanje v moderni grški državi, dimotiki in katarevusa; nastanek novogrških narečij in njihova raba v književnosti; jezikovni stik v srednjem in novem veku ter njegov vpliv na grščino).