Diskurzna intonacija

Diskurzna intonacija

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Stopar Andrej, prof. dr. Komar Smiljana

Vsebina

Spoznavanja intonacijskih prvin in njihovih komunikacijskih vrednosti v govoru.

Spoznavanja teorije Davida Brazila o komunikacijski vrednosti angleške intonacije.

Praktično preverjanje teorije na različnih vrstah govornih situacij (branje pripravljenega besedila, različne vrste radijskega oziroma televizijskega poročanja, telefonski pogovori, javno nastopanje in sproščena vsakodnevna konverzacija).

Razvijanje interpretativnega branja ob upoštevanju teoretičnih spoznanj o komunikativni vrednosti intonacije v angleščini in slovenščini.