Italijanska kultura in civilizacija 1

Italijanska kultura in civilizacija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Vsebina

Predmet seznanja študenta s kulturno dediščino Italije prek njenih poglavitnih geografskih, gospodarskih, družbenih, političnih in kulturnih značilnosti:
- geografski oris Italije s poudarkom na družbenih, kulturoloških in gospodarskih značilnostih posameznih pokrajin
- zgodovinski oris Italije s poudarkom na drugi polovici 19. stoletja (združenje Italije v enotno državo) in 20. stoletju (prva svetovna vojna, obdobje med obema vojnama, druga svetovna vojna, fašizem, povojno obdobje).