Historična fonetika indoevropskih jezikov II

Historična fonetika indoevropskih jezikov II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka

V okviru predavanj se slušatelj seznani s tistim delom rekonstruiranega prajezičnega konzonantnega sistema, ki se tiče problematike prajezičnih laringalov, torej z osnovami laringalne teorije, v kolikor ta zadeva diahrono zasnovani opis prajezične segmentalne fonologije.

Pri vajah se slušatelj uči prepoznavati določen jezikovni pojav, npr. prevoj in razvoj soglasnikov v različnih historičnih jezikih in ugotavlja, v katerih jezikih se pojavljajo bistvena odstopanja.

- Meier-Brügger, M.: Indogermanische Sprachwissenschaft. 9., durchgesehene und ergänzte Auflage. Berlin/New York, 2010 COBISS.SI-ID - 71132770 (oz. angl. prevod Indo-European Linguistics, Berlin/New York, 2013 https://www-degruyter-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/document/doi/10.1515/978…).
- Tichy, E angleški prevod A Survey of Proto-Indo-European. Bremen, 2006. COBISS.SI-ID - 70590818- Mayrhofer, M.: Indogermanische Grammatik I/2: Lautlehre. Heidelberg, 1986 oz. dopolnjena izd. 2012. COBISS.SI-ID - 27416321
- Szemerényi, O.: Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4. izd. Darmstadt, 1990 COBISS.SI-ID - 18433378 (ali angleški prevod Introduction to Indo-European Linguistics. Oxford, 1996 COBISS.SI-ID - 41440001).
- Fortson, Benjamin W. IV: Indo-European Language and Culture: An Introduction. Blackwell Publishing, 2009. COBISS.SI-ID - 41014626
- Šekli, M.: Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1. Ljubljana, 2016. Str. 13–102. COBISS.SI-ID - 283520768
- Repanšek, L.: Indoevropski prajezik, I. del: uvod in glasoslovje. V: M. Šekli, L. Rezoničnik, (ur.). Slovenski jezik med slovanskimi jeziki: Slovenski slavistični kongres, Monošter/Szentgotthárd in Moravske Toplice, 30. september - 2. oktober 2021. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2021. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 31, str. 81-105. COBISS.SI-ID - 77710339