Francoska družba, kultura in literatura II

Francoska družba, kultura in literatura II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Francoska literatura
b) Francoska družba in kultura
Francoska literatura: Študentje se spoznajo z literarno-zgodovinskimi okviri francoske književnosti ter jo umeščajo v okvir evropske literature. Seznanijo se z literarnimi tokovi, avtorji in njihovimi deli. Pregled francoske književnosti v 19. in 20. stoletju.
Francoska družba in kultura: pregled izbrana poglavja iz zgodovine Francije; francoske institucije in politični sistem; pravna ureditev; gospodarstvo.

- Vaupot, Sonia. Civilisation française : histoire, institutions, économie. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009.
- Brunel, P., Histoire de la littérature française, XIX et XX siecle, Paris, Bordas, 1996
-Gacoin-Marks, F. Šest slovenskih prevodov Baudelairove Harmonie du soir. Odprta okna: komparativistika in prevajalstvo: Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 239-262.
- Gacoin-Marks, F. Contacts littéraires franco-slovenes durant l'entre deux-guerres : Hilarij Pernat de Vladimir Levstik et Le Cousin Pons de Balzac. Acta neophilologica, 2012, letn. 45, št. 1/2, str. 185-193, 204-205.
- Gacoin-Marks, F. Le traducteur aux frontieres des discours : le "monologue narrativisé" dans les deux traductions slovenes de Madame Bovary. Linguistica, 2013, letn. 53, št. 1, str. 129-141.
- Študentje in študentke morajo prebrati najmanj sedem besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.