Oddelek za zgodovino

Gostujoče predavanje: Ustvarjanje vednosti o zunajevropskem drugem v muzejskem prostoru

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Vas vljudno vabi na gostujoče predavanje

dr. Tine Palaić

z naslovom

Ustvarjanje vednosti o zunajevropskem drugem

v muzejskem prostoru

ki bo v petek, 24. maja 2024, ob 9.00 uri 

v predavalnici 102 Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Muzeji niso samo prostori, kjer hranimo izbrane elemente preteklosti, ki jih želimo predati našim zanamcem. Poleg tega, da odslikavajo družbeno realnost, jo s svojimi pripovedmi tudi soustvarjajo. Etnografski muzeji, ki hranijo zunajevropske zbirke, so omogočali spoznavanje drugih prostorov in ljudi, zlasti pa prispevali k vzpostavljanju razlik med "nami" in "njimi" in s tem legitimirali kolonialna prizadevanja evropskih imperijev. V predavanju bom analizirala postopke drugačenja oziroma učinkovanje kategorij časa, prostora in rase, tj. kategorij, ki so vzpostavljale in utrjevale hierarhična razmerja med posameznimi skupinami prebivalstva v globalnem kontekstu. Ti procesi so se odvijali tudi v slovenskem prostoru, čemur se bomo posvetili v drugem delu srečanja z analizo različnih besedil o zunajevropskih zbirkah, ki jih hrani Slovenski etnografski muzej.

Tina Palaić je doktorica znanosti s področja etnologije in kulturne antropologije in pedagoginja, muzejska svetovalka. Od leta 2023 je nacionalna koordinatorka evropskega projekta COME TOGETHER! v Slovenskem etnografskem muzeju. V SEM-u je bila med letoma 2013 in 2015 zaposlena na projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam in med 2016 in 2018 na projektu SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage. Od leta 2019 do 2023 je bila nacionalna koordinatorka evropskega projekta Taking Care. Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2024 zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Etnološki vidiki zbiralnih politik in predstavljanj zunajevropskih zbirk v Sloveniji iz obdobja 1960-1990. Področja njenega delovanja so muzeologija, zgodovina SEM, dostopnost, migracije, sodelovanje z nosilci dediščine, zunajevropske zbirke, muzejske reprezentacije neevropskih ljudstev.

Vljudno vabljeni!

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Martin Anton Grad

International Office, Faculty of Arts

The International Office of the Faculty of Arts will be closed from 1st August and 16th August.

International Office, Faculty of Arts

The International Office of the Faculty of Arts will be closed from 1st August and 16th August.