Družba, kultura in literatura francoskih govornih področij III

Družba, kultura in literatura francoskih govornih področij III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne, izr. prof. dr. Vaupot Sonia

Predmet se deli na podpredmeta:
a) Frankofona družba in kultura
b) Frankofona literatura

Frankofona družba in kultura:
uvod v študij frankofonih družb in kultur; pregled evropskih frankofonskih držav; Afrika: pregled francoske podsaharske in karibske kulture, jezikovni položaj; pregled kulturne produkcije francoskega izraza v Severni Ameriki, t.j. v francoskem delu Kanade in v Louisiani: uvodna predstavitev, pregled regij, jezikovni položaj. Predmet vnaša sociokulturno in zgodovinsko dimenzijo, ki usmerjata pozornost na raznolikost držav, v katerih se govori francošcino in ki so poimenovane kot frankofonija. Študente opozarjamo na pogoste prevajalske probleme, predvsem glede kulturoloških izrazov.

Frankofona literatura:
pregled belgijske literature; kanadske literature v francošcini; pregled najpomembnejše teme, katere opredeljujejo literarno izvirnost držav severne Afrike oz. Magreba ter francoske podsaharske in karibske literature v francošcini.

Obvezna:
Vaupot, Sonia. Civilisation francophone – skripta.
Priporocena:
Gacoin-Marks, Florence. Travestissement burlesque et parodie du roman africain dans Les écailles du ciel de Tierno Monénembo. Vestnik za tuje jezike, 2012, letn. 4, št. 1/2, str. 277-284.Gacoin-Marks, Florence. Ambiguités génériques dans une si longue lettre de Marima Bâ. Acta neophilologica, 2009, letn. 42, št. 1/2, str. 187-195.
Joubert, Jean-Louis, 1996. Littérature francophone: anthologie. Nathan, Paris.

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj sedem besedil, navedenih v predpisanem seznamu ctiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta. / For their home reading students have to select at least 7 works from the reading list provided by the lecturer.