Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šnytová Jana, izr. prof. dr. Stankovska Petra

a) Češki jezik
b) Češka književnost

Študent se v skladu z lastnim raziskovalnim interesom odloči bodisi za diplomsko delo s področja jezikoslovja bodisi s področja književnosti. Teme so v okviru diplomskega seminarja natančneje prediskutirane. Predstavljen je tudi osnovni metodološki aparat za izdelavo diplomskega dela. Vodeno in komentirano samostojno raziskovalno delo nastaja v dveh semestrih. V petem semestru v okviru diplomskega semenarja, v šestem semestru pa predvsem kot individualne konzultacije z mentorjem in morebitnim somentorjem.

Literatura za metodološki del je predstavljena v diplomskem seminarju. Literatura za diplomsko delo je individualno določena glede na izbiro teme in naslova diplomske naloge.