Bizantinska književnost in kultura

Bizantinska književnost in kultura

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kavčič Jerneja

Vsebina

Predmet se deli na dva vsebinska sklopa:
1. bizantinska književnost in kultura od začetkov do l. 1100:
- prehod iz antike v bizantinsko dobo; politične in gospodarske razmere v zgodnjebizantinski dobi; Bizanc in Arabci; Bizanc in Slovani; doba zatona in ikonoklazem; cerkev in versko življenje; politično-verski konflikti in shizma
- literarna ustvarjalnost v zgodnjebizantinski dobi; zgodovinopisje in politična misel, filozofska in teološka literatura, poezija v zgodnjebizantinski dobi, nastanek akcentuacijskega verza
- Fotij in bizantinski humanizem
- poglavitne značilnosti in dosežki bizantinske umetnosti

2. bizantinska književnost in kultura od 1100 do 1453:
- politična in gospodarska ureditev Grčije v visokem srednjem veku; Bizanc in srednjeveška zahodna Evropa; Bizanc in križarske vojne
- bizantinski izobraževalni sistem, retorika in filologija
- literarna ustvarjalnost v ljudskem jeziku; visoka književnost in preporod aticizma v visokem srednjem veku
- Bizanc, turški prodor in islam; padec Konstantinopla in propad bizantinskega cesarstva
- vloga in pomen bizantinske kulture v evropski zgodovini