Zgodovina latinskega jezika 2

Zgodovina latinskega jezika 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kavčič Jerneja

Vsebina

Predavanja se izvajajo v dveletnem ciklu za dva letnika (2. in 3.) skupaj in so zasnovana kot pregled zgodovinskega ustroja latinskega jezika, urejen po ravninah:

1) Zgodovina jezika:
• Latinščina in indoevropski jeziki
• Razdelitev latinščine po časovnih razdobjih
• Latinska pisava
• Latinščina in romanski jeziki
2) Glasoslovje:
? Indo-evropski glasovni sestav
? Spremembe podedovanih glasov v latinščini
? Samoglasniška dolžina
? Naglas in z njim povezane spremembe
? Soglasniške spremembe (posamezni glasovi, skupine)
3) Oblikoslovje:
? Oblikotvorne prvine v indo-evropskih jezikih
? Imensko oblikoslovje
? Zaimki
? Glagol
4) Skladnja: izbrane teme, katerih cilj je spoznavanje ustroja skladenjske ravnine latinskega jezika z vidika različnih teoretskih pristopov; primeri obravnavanih tem:
? Skladnja latinskega samostalnika
? Skladnja latinskih neosebnih glagolskih oblik