Kontakt

+386 1 2411 456
jasmina.markic@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Govorilne ure pri prof. J. Markič (v kabinetu 13RB) v juliju in avgustu 2024 s predhodno najavo prek e-pošte.

Kabinet

R13BI

Oddelek za romanske jezike in književnosti

prof. dr. Jasmina Markič

Jasmina Markič je redna profesorica za španski jezik na Oddelku za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in vodja katedre za španski jezik. Diplomirala je iz francoskega jezika in književnosti in angleškega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter iz španskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu. Znanstveni magisterij s področja španskega jezikoslovja je zaključila na Institutu Caro y Cuervo v Bogoti, Kolumbiji, doktorirala pa je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani 1998. leta na temo aspektualnih vrednosti v sodobni ameriški španščini v delih kolumbijskega pisatelja Garcíe Márqueza.

Njeno ožje raziskovalno področje je španski glagol, značilnosti ameriške španščine in kontrastivne študije španščine, portugalščine in slovenščine. Aktivno sodeluje pri mednarodnih simpozijih in projektih. Objavlja znanstvene in strokovne članke s področja omenjene tematike. Je avtorica in soavtorica znanstvenih in strokovnih monografij ter univerzitetnih učbenikov s področja španskega glagola in španske skladnje, slovensko-španskih in špansko-slovenskih slovarjev, španske in portugalske slovnice za slovenske govorce in glosarja konferenčne terminologije. Je članica uredništva znanstvene revije Ars & Humanitas in sourednica znanstvene revije Verba Hispanica ter članica strokovnih združenj ASELE (španskega društva profesorjev španščine kot tujega jezika), SDUŠ (slovenskega društva učiteljev španščine) in Društva visokošolskih profesorjev. Bila je predavateljica na različnih tujih univerzah, med drugim v Madridu, Lizboni, La Laguni, Granadi, Buenos Airesu, Bogoti, Zagrebu, Beogradu, Kragujevcu, Trstu, Bratislavi; z mnogimi od teh univerz  še vedno aktivno sodeluje.

Na Oddelku za romanske jezike in književnosti poučuje špansko skladnjo, španski glagol ameriško španščino, zgodovino španskega jezika, špansko glasoslovje in prevajanje, na  Oddelku za prevajalstvo pa teorijo tolmačenja. Ukvarja se tudi s prevodoslovjem in tolmačeslovjem in objavlja strokovne in znanstvene članke s teh področij. Je tudi konferenčna tolmačka z diplomo specialističnega študija za konferenčno tolmačenje PCL v Londonu, prevajalka in sodna tolmačka ter dolgoletna članica Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije in Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije.

IZBRANA BIBLIOGRAFIJA

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20191114_105837_a2706019.html

Izvirni znanstveni članki

MARKIČ, Jasmina. El recuerdo y el olvido en Cien años de soledad. V: GOLOB, Nataša (ur.), MAHNIČ, Katja (ur.). Spomin, I = Memory, I. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2018. Letn. 12, št. 2, str. 163-175. Ars & humanitas, 12, 2. ISBN 978-961-06-0148-7. ISSN 1854-9632. DOI: 0.4312/ars.12.2.163-175

MARKIČ, Jasmina. Voseo, tuteo in ustedeo v kolumbijski različici španščine. V: MARKIČ, Jasmina (ur.), PIHLER CIGLIČ, Barbara (ur.). Latinska Amerika : družbeno-zgodovinski, literarni in jezikovni vidiki = Latin America : sociohistorical, literary and linguistic aspects. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2017. Št. 2, letn. 11, str. 56-72. Ars & Humanitas, 11, 2. ISBN 978-961-06-0001-5. ISSN 1854-9632. https://revije.ff.unilj.si/arshumanitas/article/view/7649/7294, DOI: 10.4312/ars.11.2.56-72

MARKIČ, Jasmina. Algunos aspectos fonético-fonológicos del español de Colombia. V: KOMAR, Smiljana (ur.), STOPAR, Andrej (ur.). Sounds and melodies unheard: essays in memory of Rastislav Šuštaršič = Neslišani glasovi in melodije: razprave v spomin Rastislavu Šuštaršiču. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [letn.] 57, str. 185-196. Linguistica, 57, 1. ISBN 978-961-06-0002-2. ISSN 0024-3922. https://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/article/view/5734, DOI: 10.4312/linguistica.57.1.185-196

MARKIČ, Jasmina. «El día en que lo iban a matar»: las perífrasis verbales en Crónica de una muerte anunciada. Colindancias: revista de la Red regional de hispanistas de Hungría, Rumanía y Serbia. 2013, št. 4, str. 289-303. ISSN 2067-9092

MARKIČ, Jasmina. O preteklostnih glagolskih paradigmah v špansko-ameriških pripovednih besedilih. Razprave.[Razred 2], Razred za filološke in literarne vede. Classis 2, Philologia et litterae. 2007, 20, str. 133-148. ISSN 0560-2920

MARKIČ, Jasmina. Los valores aspectuales en el español moderno de América en las obras del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Verba Hispanica: anuario del Departamento de la lengua y literatura españolas de la Facultad de filosofía y letras de la Universidad de Ljubljana. [Tiskana izd.]. 1998, 7, št. 7, str. 47-88. ISSN 0353-9660

 

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

MARKIČ, Jasmina. Sobre los frasemas pragmáticos en esloveno y sus posibles traducciones al español. V: PAMIES BERTRÁN, Antonio (ur.), MAGDALENA, Alexandra (ur.), BALSAS, Isabel María (ur.). Lenguaje figurado y competencia interlingüística 2, Aplicaciones lexicográficas y traductológicas. Granada: Comares, 2018. Str. 53-67. Interlingua, 201. ISBN 978-84-9045-739-9.

MARKIČ, Jasmina, GERŠAK, Urša. Establishing relationships between judges and court interpreters. V: ZUPAN, Simon (ur.), NUČ, Aleksandra (ur.). Interpreting studies at the crossroads of disciplines. Berlin: Frank & Timme, 2017. Str. 157-171. Transkulturalität - Translation - Transfer, 32. ISBN 978-3-7329-0045-9. ISSN 2196-2405.

MARKIČ, Jasmina. Acerca de los verbos venir y priti/prihajati como componentes de perífrasis verbales y de algunas locuciones. V: MONTEIRO-PLANTIN, Rosemeire Selma (ur.). Certas palavras o vento não leva: homenagem ao professor Antonio Pamies Bertrán. Fortaleza: Parole, 2015. Str. 121-136. ISBN 978-85-67247-02-1.

KRŽIŠNIK, Erika, MARKIČ, Jasmina. El componente roka y mano-brazo en las fraseologías eslovena y española. V: PAMIES BERTRÁN, Antonio (ur.), DOBROVOL?SKIJ, Dmitrij Olegovič (ur.). Linguo-cultural competence and phraseological motivation. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren, 2011. Str. 359-370. Phraseologie und Parömiologie, Bd. 27. ISBN 978-3-8340-0946-3.

MARKIČ, Jasmina. El papel de la traducción y la interpretación en el mundo pluricultural y plurilingüe actual. V: MIGUEL APARICIO, Elena de (ur.). La pluralidad lingüística: aportaciones sociales, culturales y formativas. Madrid: Ministerio de Educación, 2009. Str. 217-236. Aulas de Verano, Série Humanidades. ISBN 978-84-369-4763-2.

MARKIČ, Jasmina. Las estructuras léxicas y la interpretación de conferencias: una aproximación contrastiva a la interpretación entre el español y el esloveno. V: Elenas de Miguel Aparicio (ur.), Azucena PALACIOS ALCAINE (ur.), Ana Serradillo Castaño (ur.). Estructuras léxicas y estructura del léxico. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006. Str. 61-72. Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation, Bd. 31. ISBN 3-631-55002-2. ISSN 1436-1914.

 

Znanstvena monografija

KALENIĆ RAMŠAK, Branka, MARKIČ, Jasmina, PIHLER CIGLIČ, Barbara, ŠABEC, Maja. Hispanistična razpotja : Rojas, Cervantes, Machado, García Márquez. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 261 str. Razprave FF. ISBN 978-961-237-620-8. ISSN 2335-3333.

 

Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

MARKIČ, Jasmina, PIHLER CIGLIČ, Barbara. Aspectos teóricos y prácticos del análisis sintáctico del español. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 161 str. ISBN 978-961-237-951-3.

CORREIA, Clara Nunes (avtor, urednik), MEDVEDŠEK, Mojca (avtor, prevajalec), MARKIČ, Jasmina (avtor, prevajalec), MÜLLER POGRAJC, Blažka, BROCARDO, Maria Teresa, XAVIER, Maria Francisca, COUTINHO, Maria Antónia, MARKIČ, Jasmina (urednik), CORREIA, Clara Nunes (urednik). Descrições e contrastes - tópicos de gramática portuguesa com exemplos contrastivos eslovenos = Opisi in primerjave - poglavja iz slovnice portugalskega jezika s kontrastivnimi ponazoritvami v slovenščini. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 154 str. ISBN 978-961-237-573-7.

MARKIČ, Jasmina. El verbo en español.Aspectos teóricos de la morfosintaxis del verbo español. 2. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 172 str. ISBN 978-961-237-142-5.

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu