Sociologija medijev in znanja

Sociologija medijev in znanja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vogrinčič Čepič Ana

Vsebina

Osnovni pojmi medijskih študijev. Mediji in vsakdanje življenje. Konstante v razvoju in diskurzu o medijih. Rabe medijev. Odnos stari – novi mediji. Prednosti in pasti svetovnega spleta. Novinarstvo v dobi interneta. Osebna komunikacija v digitalnih medijih. Aktualna medijska problematika.