Sociologija medijev in znanja

Sociologija medijev in znanja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogrinčič Čepič Ana

Osnovni pojmi medijskih študijev. Mediji in vsakdanje življenje. Konstante v razvoju in diskurzu o medijih. Rabe medijev. Odnos stari – novi mediji. Prednosti in pasti svetovnega spleta. Novinarstvo v dobi interneta. Osebna komunikacija v digitalnih medijih. Aktualna medijska problematika.

Brian Winston (1998): Media, Technology and Society. Routledge.

Marshall T. Poe (2010): A History of Communications. Media and Society from the Evolution of Speech to the Internet. Cambridge University Press.

Clay Shirky (2008): Here Comes Everybody. The Power of Organizing Without Organisations. Penguin.

Nicholas Carr (2012): Plitvine. Kako internet spreminja naš način razmišljanja, branja in pomnjenja. MK.

Eli Pariser (2011): The Filter Bubble. What The Internet Is Hidding from You? Viking.

+ relevantni aktualni članki /relevant and up-to-day articles