Sistemi za poizvedovanje

Sistemi za poizvedovanje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Merčun Kariž Tanja, red. prof. dr. Bartol Tomaž

Vsebina

• Vrste podatkovnih zbirk glede na različne kriterije (tip podatkov, način gradnje, dostop, strukturo...).
• Razvoj podatkovnih modelov.
• Izdelava E-R modelov in diagramov.
• Tradicionalni model bibliografske podatkovne zbirke in knjižničnega kataloga, vzajemni katalog, standardni formati podatkov.
• FZBZ kot nov model bibliografske zbirke.
• Funkcije sodobnih sistemov za poizvedovanje.
• Uporabniški, predvsem iskalni, vmesniki.
• Iskalni modeli, logični operatorji, iskalne zahteve, iskalne strategije.
• Multimedijske podatkovne zbirke in ustrezni načini poizvedovanja.
• Sodelovanje uporabnikov pri gradnji sistemov za poizvedovanje.
• Načrtovanje sistemov za poizvedovanje.