Seminar iz prevajanja iz italijanščine

Seminar iz prevajanja iz italijanščine

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ožbot Currie Martina

Potem, ko so študentje dobili uvid v bistvo prevajanja kot strateške medkulturne komunikacije, se posvetijo naslednjim dejavnostim:
- tvorjenju povzetku v slovenščini in italijanščini,
- oblikovanju samostojnih besedil izbranih vrst v slovenščini in italijanščini,
- prevajanju besedil izbranih vrst iz italijanščine v slovenščino.

Ob reševenju konkretnih prevajalskih problemov se obravnavajo izbrana poglavja iz slovensko-italijanske primerjalne slovnice na besednozvezni, stavčni in besedilni ravni; obenem se spoznavajo osnovni prevajalski pripomočki (eno- in dvojezični slovarji in glosarji, drugi leksikografski in priročniški pripomočki, besedilni korpusi, paralelna besedila).

1. E. Coseriu: “Napačna in pravilna izhodišča v teoriji prevajanja.” Prev. M. Ožbot. V: M. Ožbot (ur.), Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil: 27. prevajalski zbornik. Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2002, str. 380–397. COBISS.SI-ID - 34746466
2. Vermeer, H. J.: A skopos theory of translation: Some arguments for and against. TEXTconTEXT-Verlag, 1996, 136 str. COBISS.SI-ID - 8460386
Izročki in drugo posebej pripravljeno gradivo.