Programi in učbeniki za pouk angleščine

Programi in učbeniki za pouk angleščine

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Skela Janez

- Učna gradiva v odnosu do učnega načrta in kurikula
- Različni možni pristopi k načrtovanju tujejezikovnega pouka oz. pouka angleščine (tudi v zgodovinski perspektivi)
- Različni tipi učnih načrtov (npr. strukturalni, pojmovno-funkcijski, na opravilih temelječi; modularni, matrični, spiralni…)
- Prednosti in slabosti posameznih tipov načrtov ter zakonitosti samega procesa sestavljanja in oblikovanja učnega načrta
- Učbenik kot konkretna manifestacija učnega načrta v praksi
- Delovanje in vpliv učbenika na tujejezikovno učenje in poučevanje
- Splošne zakonitosti in značilnosti gradiv za poučevanje angleščine
- Proučevanje različnih področij tujejezikovnega učbenika: jezikovna vsebina, izbor in stopnjevanje vsebine, jezikovne zmožnosti, teme in družbene vrednote, metodologija poučevanja
- Kriteriji, po katerih je mogoče učbenike ocenjevati, izbirati, proučevati, prirejati in tudi ustvarjati

Cunningsworth, A. 1995. Choosing your Coursebook. Oxford: Heinemann. COBISS.SI-ID - 2772834
Fenner, A. B. and D. Newby. 2000. Approaches to Materials Design in European Textbooks: Implementing Principles of Authenticity, Learner Autonomy, Cultural Awareness. Strasbourg: European Centre for Modern Languages. COBISS.SI-ID - 16548450
Grant, N. 1987. Making the most of your Textbook. London & New York: Longman. COBISS.SI-ID - 15002466
Harwood, N. (ed.). 2010. English Language Teaching Materials: Theory and Practice. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 1694628
Harwood, N. (ed.). 2014. English Language Teaching Textbooks: Content, Consumption, Production. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
McDonough, J., and C. Shaw. 1993. Materials and Methods in ELT. Oxford & Cambridge, Mass.: Blackwell. COBISS.SI-ID - 5072738
McGrath, I. 2002. Materials Evaluation and Design for Language Teaching. Edinburgh: Edinburgh University Press. COBISS.SI-ID - 22839138
McGrath, I. 2013. Teaching Materials and the Roles of EFL/ESL Teachers: Practice and Theory. London: Bloomsbury.
Tomlinson, B. (ed.). 2003. Developing Materials for Language Teaching. London: Continuum. COBISS.SI-ID - 35667810
Tomlinson, B. (ed.). 2008. English Language Learning Materials: A Critical Review. London: Continuum. COBISS.SI-ID - 53708386
Tomlinson, B. (ed.). 2011. Materials Development in Language Teaching. [2nd ed.]. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 53688418
Tomlinson, B. and H. Masuhara (eds.). 2010. Research for Materials Development in Language Learning: Evidence for best practice. London: Continuum. https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/fflj/2670000000059690
Tomlinson, B. (ed.). 2013. Applied Linguistics and Materials Development. London: Bloomsbury. https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/fflj/2670000000308452