Praksa (pedagoška)

Praksa (pedagoška)

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Breznikar Skočir Nina, izr. prof. dr. Štefanc Damijan

Vsebina

Vsebina prakse zajema zlasti spoznavanje organizacije in režima dela v vzgojno-izobraževalni ustanovi.

Študent bo v času opravljanja prakse dobil kar najboljši vpogled v delo ustanove kot celote, njenih področij in zakonitosti delovanja. Opravil bo pogovore s strokovnimi in upravnimi delavci institucije (učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci, ravnateljem ipd.).

Natančnejšo vsebino prakse in razpored opravljanja posameznih nalog oblikuje študent skupaj z mentorjem ob začetku prakse.

Pedagoška praksa na izbrani instituciji traja dva delovna tedna oz. 80 delovnih ur.