Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH deluje v vlogi vodilne agencije

Predmet razpisa: sofinanciranje slovenskega dela skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu NKFIH (gl. povezavo), kot skupni raziskovalni projekt, v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.

Prijava:

  • Obrazec 1_Prijava raziskovalnega projekta je treba oddati na ZIFF vsaj en teden pred rokom za podpis odgovornih oseb raziskovalne organizacije na prijavni dokumentaciji, kar vključuje tudi Izjave o sodelovanju pri raziskovalnem projektu, ki se jih sklepa s sodelujočimi RO. Obrazec se odda na elektronski poštni naslov Ema.Karo@ff.uni-lj.si.
  • Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-NKFIH-2022.
  • Prijavo je potrebno oddati v elektronski in papirni obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijavo v elektronski obliki najprej posredujte na elektronski naslov Ema.Karo@ff.uni-lj.si, po potrditvi pa lastnoročno ali s kvalificiranim potrdilom podpisano prijavo posredujte na ZIFF. 
  • V sedmih dneh od dneva oddaje skupne prijave pri NKFIH mora biti oddana tudi skupna prijavna vloga, ki je bila oddana na razpis NKFIH.

Interni rok za oddajo Obrazca 1 Prijava raziskovalnega projekta: vsaj en teden pred načrtovanim datumom oddaje oz. najkasneje do torka, 8. 3. 2022.

Interni rok za oddajo zaključene prijave: torek, 15. 3. 2022, do 12. ure.

Zaradi fizičnega načina oddaje vas vljudno prosimo, da interni rok upoštevate.

Razpisna dokumentacija: spletna stran ARRS.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARRS.  

Predizpolnjeni prijavni obrazec: intranet FF.

Kontaktna oseba za prijavo: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za slavistiko

Razpis za študentske nagrade Filozofske fakultete in Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2021/2022

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (23. 5. – 26. 5. 2022)

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica za primerjalno književnost in literarno teorijo v petek, 20. 5. 2022, zaprta

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za filozofijo, sreda, 25. 5. 2022

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Vabilo h kreativnemu pisanju z Leonoro Flis

Oddelek za slovenistiko

Poletno delo na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Oddelek za slavistiko

Plečnikov večer - film in pogovor

Oddelek za sociologijo

Dr. Vogrinčič Čepič - govorilne ure 19. 5. 2022

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

knjižnica - 20. 5. 2022