Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO deluje v vlogi vodilne agencije

Predmet razpisa: sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru sheme multilateralne vodilne agencije (Weave), ki je bil na javnem razpisu The Research Foundation – Flanders, FWO (gl. povezavo) kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta flamski in slovenski vodja raziskovalnega projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi avstrijski (FWF), luksemburški (FNR), švicarski (SNSF), poljski (NCN), valonski (FNRS) ali nemški (DFG) vodja projekta.

Prijava:

  • Obrazec 1_Prijava raziskovalnega projekta je treba oddati na ZIFF vsaj en teden pred rokom za podpis odgovornih oseb raziskovalne organizacije na prijavni dokumentaciji, kar vključuje tudi Izjave o sodelovanju pri raziskovalnem projektu, ki se jih sklepa s sodelujočimi RO. Obrazec se odda na elektronski poštni naslov Ema.Karo@ff.uni-lj.si.
  • Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-WEAVE-FWO-2022.
  • Prijavo je potrebno oddati v elektronski in papirni obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijavo v elektronski obliki najprej posredujte na elektronski naslov Ema.Karo@ff.uni-lj.si, po potrditvi pa lastnoročno ali s kvalificiranim potrdilom podpisano prijavo posredujte na ZIFF. 
  • V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa mora biti oddana tudi skupna prijavna vloga, ki je bila oddana na razpis FWO.

Interni rok za oddajo Obrazca 1 Prijava raziskovalnega projekta: vsaj en teden pred načrtovanim datumom oddaje oz. najkasneje do srede, 23. 3. 2022.

Interni rok za oddajo zaključene prijave: sreda, 30. 3. 2022, do 12. ure.

Zaradi fizičnega načina oddaje vas vljudno prosimo, da interni rok upoštevate.

Razpisna dokumentacija: spletna stran ARRS.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARRS.  

Predizpolnjeni prijavni obrazec: intranet FF.

Kontaktna oseba za prijavo: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za slavistiko

Razpis za študentske nagrade Filozofske fakultete in Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2021/2022

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (23. 5. – 26. 5. 2022)

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica za primerjalno književnost in literarno teorijo v petek, 20. 5. 2022, zaprta

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za filozofijo, sreda, 25. 5. 2022

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Vabilo h kreativnemu pisanju z Leonoro Flis

Oddelek za slovenistiko

Poletno delo na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Oddelek za slavistiko

Plečnikov večer - film in pogovor

Oddelek za sociologijo

Dr. Vogrinčič Čepič - govorilne ure 19. 5. 2022

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

knjižnica - 20. 5. 2022