Nemška književnost - obdobja in tradicije I

Nemška književnost - obdobja in tradicije I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Bole Maia Andreja, prof. dr. Javor Briški Marija

- Problemi pojma "nemška književnost" v različnih časovnih obdobjih;
- problemi zgodovinskega razvoja jezika in periodizacije.
- Predavanja posredujejo znanje o slovstvu v stari visoki nemščini, latinskem jeziku (10. stol.), srednji visoki nemščini (s posebnim poudarkom na dvorski književnosti) in zgodnji novi nemščini, spremenjeni provenienci ustvarjalcev v poznem srednjem veku.

- Bumke, Joachim/Cramer, Thomas/Kartschoke, Dieter (1990): Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter. 3 zv. München: Deutscher Taschenbuchverlag, 412, 441, 444 str. COBISS.SI-ID – 5537294, COBISS.SI-ID – 5537806, COBISS.SI-ID - 5537550
- Brunner, Horst (2010): Geschichte der deutschen Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 526 str. COBISS.SI-ID - 43605602
- Hoffmann, Friedrich G. / Rösch, Herbert (2007): Grundlagen, Stile, Gestalten der deutschen Literatur. Berlin: Cornelsen, str. 1-74. COBISS.SI-ID – 45494626
- Janko, Anton/Teržan Kopecky, Karmen (2000): Staronemško berilo. Maribor, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta, 236 str. COBISS.SI-ID - 45081345
- Wagenknecht, Christian (2007): Deutsche Metrik. Eine historische Einführung. München: Verlag C. H. Beck, 172 str. COBISS.SI-ID - 45356130

Z drugo relevantno literaturo se slušatelji seznanijo na predavanjih.