Moderni italijanski jezik 1

Moderni italijanski jezik 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina, lekt. mag. Stanič Daša

Vsebina

Osnove fonologije in italijanskega pravopisa.
Morfologija in sintaksa člena, samostalnika, kakovostnega pridevnika in nekaterih drugih pridevnikov oz. zaimkov (kazalni, svojilni, klicalni, vprašalni)