Splošna knjižnica

Splošna knjižnica

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Švab Katarina, red. prof. dr. Vilar Polona

Vsebina

• Opredelitev in naloge splošne knjižnice, razvoj splošnih knjižnic po svetu in pri nas, različne pojavne oblike (samostojne, v sklopu drugih ustanov, knjižnične mreže, mobilne knjižnice).
• Potrebe okolja kot izhodišče načrtovanja in delovanja knjižnice, zakonski in strokovni okviri delovanja, vloga knjižnice v knjižničnem sistemu, vloga v odnosu do uporabnikov (izobraževalna, kulturna, za prosti čas)
• Knjižnične storitve
• Uporabniki: vrste uporabnikov, posebne uporabniške skupine
• Notranja organizacija knjižnice, organizacija delovnega procesa, upravljanje in vodenje
• Stiki z javnostjo, trženje, knjižnično založništvo
• Vrednotenje, povratne informacije od uporabnikov