Nemški jezik v sistemu in rabi I

Nemški jezik v sistemu in rabi I

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Škerlavaj Tanja

Tesnierjeva vezljivostna izhodišča ter nadaljnji razvoj vezljivosti; sodobne germanistične vezljivostne teorije; logična, semantična, skladenjska vezljivost ter pragmatično-besedilni vidiki vezljivosti; aktantifikacija argumentov; obvezni in neobvezni aktanti, izpustljivi aktanti, glagolska, samostalniška in pridevniška vezljivost, nominalizacija; nemški stavčni vzorci; ubesedovanje: referenca in predikacija, onomaziološki vidiki ubesedovanja, vrste in posebnosti kongruence in inkongruence.

- Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. 4. durchges. u. bibliogr. erg. Aufl. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag. (kot enciklopedični priročnik) COBISS.SI-ID - 765370
- Ernst, Peter (Hg.) (1999): Einführung in die synchrone Sprachwissenschaft. Wien: Edition Praesens. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID - 11569160
- Helbig, Gerhard (1992): Probleme der Valenz- und Kasustheorie. Tübingen: Niemeyer. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID - 33535586
- Kessel, Katja / Reimann, Sandra (2010): Basiswissen deutsche Gegenwartssprache. 3. Aufl. Tübingen: UTB. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID - 66113281
- Linke, Angelika / Nussbaumert, Markus/ Portmann, Paul R. (2004): Studienbuch Linguistik. 5. erw. Aufl. Tübingen: Niemeyer. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID - 13289480
- Meibauer, Jörg/Steinbach, Markus/Altmann, Hans (Hrsg.) (2013): Satztypen des Deutschen. Berlin/Boston: de Gruyter. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID - 62205026
- Schumacher, Helmut (etc.) : VALBU – Valenzwörterbuch deutscher Verben. Tübingen: Narr. (kot enciklopedični priročnik) COBISS.SI-ID - 15074824